• page_banner_01
  • பக்கம்_பேனர்-2

நாக்கு அட்டைப்பெட்டி இயந்திரம்

  • UBL நாக்கு அட்டைப்பெட்டி இயந்திரம்

    UBL நாக்கு அட்டைப்பெட்டி இயந்திரம்

    நாக்கு வகை அட்டைப்பெட்டி இயந்திரங்களுக்கு, சிறிய அளவிலான பெட்டிகளுக்கான சிறப்பு இயந்திரங்களும், நடுத்தர அளவிலான பெட்டிகளுக்கான சிறப்பு இயந்திரங்களும் உள்ளன.அவை பொருந்தும்
    வெவ்வேறு பெட்டி அளவு வரம்புகள் மற்றும் இயந்திர அளவுகள் வேறுபட்டவை.பெட்டி வரம்பிற்கு ஏற்ப நீங்கள் தேர்வு செய்யலாம்.
    பின்வருபவை நடுத்தர அளவிலான பெட்டி அட்டைப்பெட்டி இயந்திரத்தின் தொழில்நுட்ப அளவுருக்கள்.
ref:_00D361GSOX._5003x2BeycI:ref